Σύμφωνα με τον αναλυτιικό οδηγό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.), οι βασικοί φόροι που επιβαρύνουν τον αγοραστή είναι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), που έχει συντελεστή 3%, ή ο ΦΠΑ, που έχει συντελεστή 24%. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε νέο ακίνητο, ενώ όσοι αγοράζουν κατοικία για πρώτη φορά απαλλάσσονται. Επίσης, εκτάκτως, από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2022, ισχύει αναστολή ΦΠΑ 24% σε όλα τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2006 και μετά. 

Σε όλα τα υπόλοιπα ακίνητα ισχύει μόνο ο ΦΜΑ. 

Επίσης, ο πωλητής υπόκειται σε φόρο υπεραξίας ακινήτων 15%, ο οποίος όμως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και τελεί επίσης υπό αναστολή μέχρι τις 31/12/2022. 

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ότι ο αγοραστής θα πρέπει να καλύπτει το σχετικό τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης, με βάση το “πόθεν έσχες” του. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο και όχι η αντικειμενική αξία του ακινήτου. Ωστόσο, οι ξένοι αγοραστές δεν έχουν υποχρέωση να αποδείξουν το πόθεν έσχες τους για την αγορά ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικόύ και υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού για τα εισοδήματά τους στην Ελλάδα. Έχουν όμως υποχρέωση να φέρουν τα χρήματα μέσω τραπέζης και να τα δηλώσουν στην φορολογική τους δήλωση προκειμένου να αγοράσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και να μην έχουν πρόβλημα «πόθεν έσχες».

 

Μια αναλυτή περιγραφή του φορολογικού πλαισίου για τα ακίνητα στην Ελλάδα παρέχεται και από την PwC στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.pwc.com/gr/en/publications/Greek%20real%20estate%20taxation.summary.May2018.pdf

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Με το άρθρο 1 της Κοινής απόφασης (ΚΥΑ) 111376 των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης περί «Καθορισμού Δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων», όπως ήδη τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, μειώνεται το ποσοστό της αναλογικής αμοιβής τους,  ανάλογα με το ύψος της αντικειμενικής αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, ως εξής:

Για ποσό έως 120.000 ευρώ μειώθηκε σε ποσοστό 0,80%.

Για ποσό από 120.000 έως 380.000 μειώθηκε σε ποσοστό 0,70%,

Για ποσό από 380.001 έως 2.000.000  ευρώ μειώθηκε σε ποσοστό 0,65% κ.ο.κ. το οποίο ποσοστό μειώνεται σταδιακά στα ανώτερα κλιμάκια ποσών, καθώς και σε 4-5 πέντε ευρώ ανά πρόσθετο φύλλο συμβολαιογραφικών πράξεων.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Από 1-1-2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη και υπογραφή μεταβιβαστικού συμβολαιου ακινήτου είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Ωστόσο, συνίσταται η συμμετοχή δικηγόρου σε κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, καθώς μπορεί να αποτρέψει μεγάλες περιουσιακές ζημιές, ενώ η διεξαγωγή των συναλλαγών αυτών από μόνους συμβαλλόμενους χωρίς νομική κατάρτιση μπορεί να αποβεί καταστροφική.